Natuurverenigingen Gemeente

 

Stichting Behoud Handelse Bossen

Staatsbosbeheer “De Slenk”

IVN, afd. Bakel-Milheeze-De Rips

Vogelwerkgroep Gemert

Kruidencentrum “De Sprenk”

Stichting Biologische Varkenshouderij                 

Natuur en Milieu Centrum Helmond                           

Stichting “Wilde Bertram                                                       

Stichting Landschap Bakel-Gemert             

Stichting Werkgroep Behoud De Peel

Stichting Natuur en Milieu

Vereniging Natuurmonumenten 

Wereld Natuur Fonds                     

Natuurcentrum “De Specht”        

Bijenvereniging “De Klaverbloem” Bakel-Milheeze-De Rips 

Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde (Groei en Bloei) 

Vereniging Ecologische Leef- en Teeltwijze – VELT 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie afd. Bakel-Milheeze-De Rips

Ministerie LNV Landbouw Natuurbeheer en Visserij